Wszystko to naczynia połączone

Poziomy Piramidy Higieny Ciała oddzielone są od siebie przerywanymi liniami, sugerując wzajemne zależności. W treningu mentalnym bardzo ważne jest dbanie o każdą z tych przestrzeni codziennie. Zaniedbanie którejkolwiek odbija się…

0 Komentarzy