etap I SAMOPOZNANIE

2,500.00 

100 dni podzielić na 10 konsultacji co 10 dni równa się PROGRES. Szczegóły projektu znajdziesz TUTAJ.

*płatność w całości przed pierwszą konsultacją

**możliwa płatność odroczona w czasie (PayPo) lub w ratach (Alior, mBank)

*** możliwa płatność w 5 ratach

Dopytaj o szczegóły płatności, konsultując się ze mną – KONTAKT.

Opis

100 dni podzielić na 10 konsultacji co 10 dni równa się PROGRES.

Program umożliwia 3-etapowy rozwój na kilku płaszczyznach. Etap I to praca na zasobach własnych, której celem jest samopoznanie oraz odnalezienie i okiełznanie blokujących w dalszym rozwoju ograniczeń.

Dopiero później możliwe jest umiejętne dysponowanie czasem (etap II) czy wprowadzanie samodyscypliny bez poczucia koniecznego obowiązku (etap III).

Intencję projektu ustala podopieczny. Z kolei wyższe poczucie wartości, większy wpływ na własne życie, większą pewność i wiarę w siebie, autoregulację, równowagę emocjonalną, wyższy poziom samoświadomości i samoakceptacji podopiecznych stanowią efekt uboczny 100-dniowej współpracy.

Projektowe konsultacje nie wyglądają jak sesje terapeutyczne ani coachingowe. Aura konsultacji jest moją autorską wizją prowadzenia. Niekwestionowanym atutem projektu jest analiza pisma odręcznego (psychografologia umożliwia analizę predyspozycji intelektualnych, osobowościowych czy zawodowych).

Konsultacje telefoniczne/online

100-dniowy proces wieńczy certyfikat 

Szczegóły projektu znajdziesz TUTAJ.