etap I SAMOPOZNANIE

2,000.00 

100 dni podzielić na 10 konsultacji co 10 dni równa się PROGRES.

*płatność w całości przed pierwszą konsultacją

**możliwa płatność w ratach

Opis

100 dni podzielić na 10 konsultacji co 10 dni równa się PROGRES.

Program umożliwia 3-etapowy rozwój na kilku płaszczyznach. Etap I to praca na zasobach własnych, której celem jest samopoznanie oraz odnalezienie i okiełznanie blokujących w dalszym rozwoju ograniczeń.

Dopiero później możliwe jest umiejętne dysponowanie czasem (etap II) czy wprowadzanie samodyscypliny bez poczucia koniecznego obowiązku (etap III).

Uwaga!
Szczegóły projektu objęte są tajemnicą. Program wpisany jest w życie codzienne i podobnie jak ono ma zaskakiwać. Nastawienie psychiczne uniemożliwiłoby ten proces. Celem jest skuteczność projektu w dłuższej – wieloletniej perspektywie.

Intencję projektu ustala podopieczny. Z kolei wyższe poczucie wartości, większy wpływ na własne życie, większą pewność i wiarę w siebie, autoregulację, równowagę emocjonalną, wyższy poziom samoświadomości i samoakceptacji podopiecznych stanowią efekt uboczny 100-dniowej współpracy.

Konsultacje telefoniczne/online

100-dniowy proces wieńczy certyfikat