Zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym wychodzę poza schematy. W przeciwnym razie czuję się jak ptaszek w klatce, nawet jeśli jest ona platynowa.

Po co unieszczęśliwiać się, skoro można być szczęśliwym?

Nastawiona na rozwój projektuję rzeczywistość wspierającą, dbając o mentalny progres moich podopiecznych. W projekcie #100dnizpebelle oraz podczas konsultacji, budujących świadomość zdrowego dla ich mózgu stylu życia z Piramidą Higieny Ciała.

Samoświadomość ciała ma pozytywny wpływ na kondycję psychofizyczną. 

Moim celem jest poprzez niuanse realnie poprawić jakość życia moich podopiecznych.