Pebelle wychodzi poza schematy. Nastawiona na rozwój projektuje rzeczywistość wspierającą, dbając o mentalny progres swoich podopiecznych. Celem Pebelle jest poprzez niuanse realnie poprawić ich jakość życia.