You are currently viewing Wszystko to naczynia połączone

Wszystko to naczynia połączone

Poziomy Piramidy Higieny Ciała oddzielone są od siebie przerywanymi liniami, sugerując wzajemne zależności. W treningu mentalnym bardzo ważne jest dbanie o każdą z tych przestrzeni codziennie. Zaniedbanie którejkolwiek odbija się niekorzystnie na innych z zakresu tych sześciu. Taki to niuans.

 
Piramida Higieny Ciała według Pebelle jest znakiem towarowym marki Pebelle, opatentowanym na terenie UE. Posługiwanie się nim w celach edukacyjnych czy zarobkowych bez wiedzy autorki jest niedozwolone. Legalne używanie znaku jest możliwe po zawarciu umowy licencyjnej.

Dodaj komentarz