You are currently viewing Wielowarstwowość znaczenia Piramidy Higieny Ciała

Wielowarstwowość znaczenia Piramidy Higieny Ciała

W poszukiwaniu definicji piramidy znalazłam treść – „w prekolumbijskiej architekturze Peru i Meksyku: wysoka, schodkowa podbudowa świątyni„.

PODBUDOWA ŚWIĄTYNI

To hasło zwróciło moją szczególną uwagę, bo w kontekście Piramidy Higieny Ciała według Pebelle traktuję je jako metaforę. Świątynią jest tu człowiek, a jego podbudową – czyli podstawą istnienia – sześć przestrzeni wyróżnionych w grafice PHC.

Właściwa i precyzyjna interpretacja pojęć pozwala nam więcej zrozumieć, więc przyjrzyjmy się kolejnym hasłom. Definicja świątyni mówi o budowli, stanowiącej miejsce kultu bóstwa.

Kult z definicji oznacza „szacunek i uwielbienie okazywane komuś lub czemuś„, a bóstwo – „przedmiot uwielbienia, zachwytu” czy nawet „naturę boską„. Wszystkie te odniesienia czynią w skojarzeniach z Piramidą Higieny Ciała budowlę kultywującą człowieka. Gdy interpretuję ją jako drogowskaz na drodze do dobrego samopoczucia – to właśnie mam na myśli – oddanie sobie, swojemu ciału a w nim psychice, szacunku i uwielbienia. 

Znalazłam jeszcze jedno adekwatne wyjaśnienie terminu piramida: „…jest również figurą służącą do graficznego uporządkowania różnych procesów w badaniach (…) zdrowotnych, a nawet kulturowych, które muszą eksponować swoje wyniki za pomocą reprezentatywnych i łatwych do zrozumienia struktur.” Te słowa idealnie oddają prostotę, a z nią czytelność grafiki Piramidy Higieny Ciała według Pebelle.

Najbliższa mojemu przesłaniu – na tę chwilę, wprowadzenia do tematu – jest historia o piramidach, tłumacząca sens ich powstania. Otóż w źródłach archeologicznych doszukałam sie informacji jakoby piramida symbolizowała pierwszy ląd wyłaniający z praoceanu, wyrażającego chaos. To właśnie na nim alegoryczny Kreator/Stwórca miał powołać do życia kolejne istoty, z których wynikała moc stworzenia. 

Podsumowując, szablonowa i może nawet banalna grafika Piramidy Higieny Ciała oparta na rzeczowej, ale już bardziej skomplikowanej, może nawet chaotycznej teorii, jest tu po prostu personifikacją. Taki to niuans.

(*personifikacja – uosobienie, humanizacja, środek stylistyczny, który za pomocą metafory nadaje przedmiotowi cechy ludzkie)
Piramida Higieny Ciała według Pebelle jest znakiem towarowym marki Pebelle, opatentowanym na terenie UE. Posługiwanie się nim w celach edukacyjnych czy zarobkowych bez wiedzy autorki jest niedozwolone. Legalne używanie znaku jest możliwe po zawarciu umowy licencyjnej.

Niech ten NEW(an)S będzie metaforycznym wprowadzeniem do serii podcastów, poświęconych opatentowanej Piramidzie Higieny Ciała według Pebelle. Pierwszy odcinek już wkrótce.

Dodaj komentarz