You are currently viewing Aktualizacja własnej bazy danych

Aktualizacja własnej bazy danych

Sztuczna polaryzacja zdecydowanie nie służy społeczeństwu, natomiast świadomość podziału ludzi względem ich nastawienia może być początkiem powszechnego wzrostu. Wyróżnia się osoby nastawione na rozwój i te nastawione na trwałość. Na pytanie, które z tych podejść wykazuje tendencję do utkwienia w tzw. życiowym bezruchu – odpowiedź nasuwa się sama. Oczywiście nastawienie na trwałość. W tym przypadku łatwo popaść w schemat postrzegania siebie dawno już nieaktualny i rodzącą się z niego frustrację. Oby tylko! Nasze zasoby nieustannie ulegają zmianom w miarę upływu czasu i pojawiających się po drodze doświadczeń. W związku z tym warto aktualizować dane o sobie, by łatwiej nam było dysponować nimi w życiu codziennym – w przestrzeni zawodowej, kondycji psychofizycznej, prywatnych relacji czy rozwoju duchowego. Niuansem jest tu świadomość istoty wagi każdej z tych przestrzeni – równej wagi. 

Bez względu na to czy jesteś osobą nastawioną na rozwój czy z utrwalonym podejściem do siebie i otaczającej rzeczywistości – zachęcam do ekspresowej aktualizacji własnej bazy danych TUTAJ. Kto wie, być może odpowiedzi na tych kilka pytań przekonają Cię do rozpoczęcia procesu fantastycznych zmian w projekcie #100dnizpebelle którego celem jest progres. 

Dodaj komentarz